Guns, Germs and Steel


Guns, and Germs and Steel, A short history of everybody for the last 13,000 years, van Jared Diamond, uit 1998.  Een samenvatting van de wereldgeschiedenis die aangeeft waarom de macht in de wereld nu vooral in handen is van de Europeanen.  Het boek gaat in op de ontwikkeling van de beschavingen in diverse delen van de wereld, en de invloed van de beschikbare gewassen en huisdieren.  Het geeft in goed inzicht in de kolonisatie van de werelddelen door verschillende volken, en legt uit waarom de Europeanen veelal aan het langste eind trokken.

Het boek geeft wel een Europees perspectief op deze ontwikkeling, de ontwikkeling en rol van China wordt niet echt belicht.

Zeer aan te raden, een samenvatting van de wereldgeschiedenis in een boek zonder de politieke details, maar met veel aandacht voor het ontstaan van welvaart.  Ook aandacht trouwens voor de neiging van veel beschavingen om hun eigen hulpmiddelen uit te putten.  Dit topic heeft Jared Diamond later nader uitgewerkt in het boek “Ondergang” (Collapse). Hij ziet veel overeenkomsten tussen de beschaving op paaseiland, waar de bewoners na het kappen van de laatste bomen vaststelden dat er geen materiaal meer was om boten van te bouwen, en onze beschaving zal instorten als de zee is leeggevist, de grond is uitgeput en de olie op is.

Goed verhaal op Wikipedia over het boek