How China Changed the World: 1421 en 1434


Gavin Menzies is een gepensioneerde Engelse kapitein, die zich heeft afgevraagd waarom de in Europa bekende ontdekkingsreizigers bij hun vertrek al de beschikking hadden over zeekaarten van Amerika.  HIj heeft ontdekt dat de Chinezen rond 1400 een groot handelsnetwerk hadden wat zich uitstrekte over Azie en de hele Indische Oceaan inclusief Afrika en het Middellandse zeegebied.  In zijn boek 1421 richt hij zich met name op de grote ontdekkingreizen, waarbij hij overtuigend uitlegt dat de Europeanen zijn vertrokken met kaarten uit China die zijn gemaakt door Admiraal Zheng He`s tijdens diens laatste grote reis in 1421.   Na deze tocht in 1421 is het Chinese keizerrijk ingestort, door een samenloop van omstandigheden in China zelf.

In zijn tweede boek 1434 laat Gavin Menzies zien dat de Chinezen heel veel kennis op Europa hebben overgedragen via Venetië, en dat deze kennis door onder andere Leonardo da Vinci in Europa is verspreid.  Zijn theorie is dat Renaissance zo snel kon opbloeien door kennis uit China die werd ingebracht in een al welvarend Noord Italie.  En passant geeft het tweede boek ook nog een verklaring voor het plotselinge instorten van de beschavingen in Zuid Amerika: een tsunami door de inslag van een komeet bij Nieuw Zeeland.  Klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar leest u het boek maar, en er zijn veel aanwijzingen.  Het boek geeft ook een goed beeld van de handel in die tijd, die veel internationaler was dan ik althans op school heb geleerd.  Cairo en Bombai waren zeker zo rijk als Venetie, er was toen een kanaal van de Nijl naar de Rode Zee, etc.  Ook zeer aanbevolen.

Overigens zijn de gedachten van Menzies wetenschappelijk omstreden, zijn theorie is zeker niet algemeen aanvaard.  Een vaststaand gegeven is wel dat China indertijd een grote zeemacht was.

Beide boeken zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar op bol.com.