Arkemheen Polder


Op vogelexcursie met Bart Stornebrink in Arkemheen polder. Voor het eerst uit de auto fotograferen. Heel anders, maar het heeft wel een aantal mooie foto’s opgeleverd.  De polder is groot en autoluw, er rijden alleen bewoners en vogelaars.
De vogels weten dat ze moeten blijven zitten als er een auto stopt, heel prettig. De bewoners van de polder hebben minder begrip; een mevrouw in haar Lexus sportwagen vond het nodig hard te toeteren.

Knobbelzwaan op zijn nest Vogels in de Arkemheen Polder

De eerste foto is een knobbelzwaan die een nest had gemaakt pontificaal op de toerit van een weiland.

De polder is bij vogelaars vooral bekend vanwege de weidevogels en dan met name grutto, tureluur, kievit en wulp.  Het leukste plaatje leverde een hermelijn die probeerde een kievit te verschalken.  Of wellicht was hij op zoek naar het nest?

Kievit Vogels in de Arkemheen Polder

De grutto is de meest voorkomende vogel lijkt het, in de weilanden, maar nog leuker af en toe op een paal.  Een paalgrutto noemt Bart dat.

Grutto Vogels in de Arkemheen Polder

Ook de tureluur liet zich zien, meestal aan de rand van een weiland.  Hieronder een plaatje.

Tureluur Vogels in de Arkemheen Polder

De paaltjes langs de weilanden zijn ook in gebruik door andere vogels, vooral de witte kwikstaart en de boerenzwaluw.

Witte kwikstaart Vogels in de Arkemheen Polder

De boerenzwaluw was wel grappig, er stonden op een bepaald moment drie auto’s om dat ene vogeltje te fotograferen.  Op de foto kun je mooi zien hoe kleurrijk hij eigenlijk is.  Dat zie je niet als ze langs je vliegen.

Boerenzwaluw Vogels in de Arkemheen Polder

 

 

 

, ,