Julian Wash, Tucson


Voor het vergaderen een vogelrondje bij de Julian Wash, Tucson

witbandsijs witbandsijs

Deze vogel valt in de categorie gele-vinken, ik hou het op een vrouwtje van de witbandsijs.

witbandsijs witbandsijs

En het mannetje van de witbandsijs.

cactuswinterkoning cactuswinterkoning

Een cactuswinterkoning op een paaltje. Uitkijkpunten zijn altijd aantrekkelijk, ook hier. Niet vanuit de auto, maar vanaf het wandelpad bij het overloop-bekken van de Julian Wash. Het regent niet vaak in Arizona, maar ’s zomers kan het flink hozen. Daar zijn ze nu op voorbereid, wel bijzonder om waterstaatkundige werken in de woestijn aan te treffen.

cactuswinterkoning cactuswinterkoning

Nog een cactuswinterkoning, precies waar je hem verwacht. Leuk om te zien hoe hij zich vast houdt op de top van de cactus.

brewers gors brewers gors

Een brewers gors op de cactussen. In de VS komen heel veel soorten mussen/gorzen voor. Daar heten ze allemaal ‘sparrow’, in de Nederlandse naam is het dan meestal een gors. De brewers gors is ’s winters een woestijnmus, ’s zomers dit hij in noorden van Canada.

brewers gors brewers gors

Een brewers gors op de cactussen. In de VS komen heel veel soorten mussen/gorzen voor. Daar heten ze allemaal ‘sparrow’, in het Nederlandse is het dan meestal een gors. De brewers gors is ’s winters een woestijnmus, ’s zomers zit hij in het noorden van Canada.

zwartkeelgors zwartkeelgors

De zwartkeelgors overwintert ook in Arizona, en trekt ’s zomers naar wat noordelijker gebieden. Deze heeft een comfortabel plaatsje gevonden.

krombekspotlijster krombekspotlijster

Als laatste uit de serie vogels-op-een-cactus nog een krombekspotlijster.

, ,