Vogelen bij de roeibaan van Zevenhuizen


De roeibaan bij Zevenhuizen is een mooi vogelgebied. Primair is het een overloopbekken bij hoge waterstanden, daarna is het een roeibaan, en tenslotte is het een natuurgebied. Het gebied sluit ook aan bij de Zevenhuizerplas. Ideaal voor eenden, rietvogels, ganzen en veel steltlopers.

buizerdbuizerd

Buizerd in het avondlicht bij het fietspad. Hij bleef net lang genoeg zitten voor een foto.

kemphaankemphaan

Vrouwtje van de kemphaan. Zou het lukken om ook nog baltsende mannetjes te vinden?

kievitkievit

Er zitten ook heel veel kieviten, hier een jong dat wat rondscharrelt.

Het zijn voor mij ook de weken van de exoten. Vorige week een Zwarte Zwaan bij ons huis, nu een paartje ringtalingen in de sloot bij de Zevenhuizerplas.

ringtalingringtaling

De ringtaling komt uit Zuid-Amerika, dit is dus een ontsnapte of vrijgelaten vogel. Bij Stompwijk was er ook een waarneming. Op waarneming.nl staat hij als “exoot/inburgerend”, dus wellicht broeden ze inmiddels hier in de buurt ook wel.

ringtalingringtaling

Het vrouwtje van de ringtaling.

, ,