Geelpootruiter en Steltkluut


Voor het eerst heb ik foto’s van soorten die in Nederland zeldzaam zijn: de steltkluut en de kleine geelpootruiter. De steltkluut had ik eerder gezien in Spanje, de kleine geelpootruiter in de VS.

kleine geelpootruiterkleine geelpootruiter

De kleine geelpootruiter is een zeldzame dwaalgast in Nederland. Ik was zelf een zeldzame dwaalgast bij de hut Esumakeech aan het Lauwersmeer, waar de geelpootruiter zich al een tijdje bleek op te houden. Het was zo’n situatie met 10 vogelaars in de hut en 1 vogel. Deze foto is net buiten de hut genomen, waardoor het standpunt wat lager uitvalt. En volgens de birdpix experts is dit echt een geelpootruiter. Ik moet zeggen dat ik niet 100% zeker ben.

Steltkluut Steltkluut

Bij de hut waren ook Steltkluten, ook al een zeldzaamheid in Nederland. Daarom een foto met Nederlandse waterplanten erbij. De steltkluut is een vogel anders is dan alle andere, dus dat is makkelijk.

wintertalingwintertaling

Een wintertaling, voor mij een nieuwe eend. Ondanks zijn naam komt hij het hele jaar voor in Nederland. Bij het hut Esumakeech zaten er een aantal.

graspiepergraspieper

Je zou denken dat deze graspieper zijn bek wel vol heeft, maar hij was toch nog op zoek naar meer rupsjes. Hij zal vast aantal magen moeten vullen met deze lekkernijen.

torenvalktorenvalk

Langs de binnendijk van het Lauwersmeer vlogen niet alleen meeuwen en zwaluwen, maar ook een (familie?)groep torenvalken. Vaak zie je torenvalken biddend boven het land, maar deze volgden de dijkrand.