Vogels op de Eider


Vanaf Helgoland zijn we via de Eider naar het Kielerkanaal gevaren. Dat leverde geheel oververwacht een aantal mooie vogelplaatjes op, weer de nodige nieuwe soorten voor mij.

De Eider begint als brede getijde revier, en eindigt als een small kanaal bij Rendsburg.

Op het getijde deel werden we verrast door een overvliegende (jonge) zeearend.

Zeearend Zeearend

De plaatselijke bruine kiekendief deed zijn best de zeearend te verjagen, maar de arend leek niet erg onder de indruk.

Zeearend en bruine kiekendief Zeearend en bruine kiekendief

We zagen verschillende kiekendieven, onder andere een die met nestmateriaal aan het slepen was.

Bruine kiekendief Bruine kiekendief

En een foto van de jagende vogel boven de uiterwaarden.

Bruine kiekendief Bruine kiekendief

Tenslotte een foto van een zwarte stern, aanwezig op het hele gebied van de Eider.

Zwarte stern Zwarte stern

De eider loopt via een aantal sluizen als gekanaliseerde rivier verder. Vroeger was de Eider onderdeel van een kanaal van Oostzee naar Noordzee, maar is dat alleen nog een toeristische route. Waar de Eider samenkomt met het kanaal zijn nu waterbekkens. Bij die bekkens zag ik voor het eerst grauwe vliegenvangers.

Grauwe vliegenvanger Grauwe vliegenvanger

Ik had ze nooit eerder gezien, maar de pose, nogal rechtop, valt op. Ook het gedrag lijkt erg op de vliegenvangers die ik in de VS had gezien.

Grauwe vliegenvanger Grauwe vliegenvanger

Naast de vliegenvangers spotte ik hier een matkop, een mezensoort. Ook al een nieuwtje voor me.

matkop matkop
,